Hoe werkt InBalans?

InBalans maakt specifieke problemen die teams in de zorg ervaren bespreekbaar en zet concrete gedragsverandering in gang. Dit leidt tot een gezonder en veilig werkklimaat. 

Door een open gesprek blijken voor bijna alle problemen oplossingen te zijn. 

Voor wie is InBalans geschikt?

Teams in de zorg

Werken in de zorg brengt specifieke risico’s met zich mee. De kwaliteit van de zorg staat onder druk door de hoge werkdruk, verstoorde werk-privé balans en toenemende mate van agressie richting zorgpersoneel. Door InBalans gaan teams met elkaar in gesprek en dragen ze zelf creatieve oplossingen aan om mee aan de slag te gaan. 

Teamleiders

Teamleiders kampen met bovengemiddeld hoge verzuim en vertrekcijfers. De teamleiders leren in een teamcoachings-sessie hoe ze het proces van een oplossingsgerichte dialoog effectief kunnen leiden. Onder leiding van de teamleider gaat het team in gesprek over meningen, ideeën en knelpunten rondom gezond werken. 

Bestuurders

Door hoge verzuim en vertrekcijfers staat de kwaliteit van zorg onder druk. De bestuurder komt op de werkvloer om met het team te praten over gezond werken en de gewenste oplossingen. Waar nodig en mogelijk neemt de bestuurder direct besluiten om problemen op te lossen die in de weg staan.

Hoe lang duurt InBalans?

De looptijd van InBalans is zes maanden. In dit halfjaar gaan maximaal zeven teams binnen één zorgorganisatie aan de slag met InBalans. 

Tijdens de voorbereidingsfase worden alle logistieke en organisatorische processen geregeld. Ook worden de juiste mensen verzameld. Tijdens de realisatiefase vindt de teampeilig en dialoog plaats en komt de bestuurder op de werkvloer. De tools van InActie worden tevens ingezet. Tijdens de borging vindt een evaluatie plaats en wordt naar vervolgstappen gekeken.

Productsheet

InBalans

De productsheet biedt een beknopt overzicht van de belangrijkste informatie over InBalans. Tevens is informatie over de prijzen opgenomen.