Hoe werkt InBalans?

InBalans is een effectieve aanpak om gezonder te werken in de zorg. InBalans bestaat uit InDialoog en InActie. De gecombineerde aanpak maakt specifieke problemen waar teams tegenaan lopen bespreekbaar en zet concrete gedragsverandering in gang. Dit leidt tot minder verzuim en een gezonder en veiliger organisatieklimaat. 

InDialoog

InDialoog is een bewezen effectieve aanpak voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog. Teams gaan in gesprek met elkaar, leidinggevenden en bestuur. Er ontstaat meer onderling begrip, vertrouwen en duidelijkheid en er wordt naar passende oplossingen gezocht. 

Dit onderdeel is ontwikkeld en getoetst door IZZ. IZZ maakt zich sterk voor gezonde zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

InActie

Het gesprek dat InDialoog op gang brengt moet leiden tot concrete veranderingen. InActie biedt on- en offline tools die medewerkers helpen hun oude gedrag te veranderen en nieuw gedrag aan te leren. InActie stimuleert benodigde gedragsverandering via de Behavioural-Design methodiek. 

Dit onderdeel wordt uitgevoerd door Inhealth. Inhealth is een creatief bureau dat organisaties helpt rondom vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. 

InBalans zorgt voor inzichten, gesprekken, creatieve oplossingen en actie. 

Aanpak

InBalans bestaat uit drie rondes. In elke ronde behandelt het team een eigen gekozen onderwerp binnen het thema ‘gezond werken’. Denk bijvoorbeeld aan werkdruk, agressie richting zorgmedewerkers, werk-privé balans, weerbaarheid of verzuim. Elke ronde bestaat uit de volgende vier stappen:

Stap 1: Teampeiling & coaching

In stap 1 bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen. Teamleiders bereiden de dialoog voor tijdens een teamcoaching sessie gericht op het voeren van een optimale teamdialoog.

Stap 2: Teamdialoog

Het team gaat met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de peiling en de pijnpunten die hieruit naar voren komen. De teamleider begeleidt dit gesprek. De dialoog leidt tot een overzicht van acties en mogelijk concrete oplossingen waarmee het team aan de slag wil gaan.

Stap 3: Gesprek met bestuurder

Het team bespreekt hun ideeën met de bestuurder in een open en informeel gesprek op de werkvloer. Het team bedenkt wat ze nodig hebben en wat ze van de bestuurder willen. De bestuurder denkt mee in mogelijkheden en biedt de benodigde ondersteuning voor realisatie.

Stap 4: InActie

Tijdens deze fase gaan medewerkers actief aan de slag met de bedachte oplossingen. InBalans biedt verschillende tools om de voorgenomen acties in praktijk te brengen, de aandacht vast te houden en te reflecteren op en leren van ondernomen acties.

Na afloop van de rondes wordt de aanpak geevalueerd en, indien gewenst, vast onderdeel gemaakt van de werkwijze van het team en dat van alle andere teams binnen de organisatie.

InActie tools

InBalans wordt zelfstandig door teams uitgevoerd, met behulp van verschillende (digitale) tools. Dit zijn materialen om medewerkers te stimuleren om bepaald gewenst gedrag te vertonen. Bekijk hier een overzicht van de beschikbare tools.

InBalans portaal

Het platform is een digitale verzamelplaats voor materialen, doelgroepspecifieke informatie, tips en een forum. Het platform is tevens een App, te downloaden voor mobiel gebruik.

InActie bord

Dit hulpmiddel kan worden ingezet om de stand van zaken inzichtelijk te maken. Het bord zet aan tot het uitvoeren van de bedachte acties.

Team habits

Met deze effectieve tool worden procesafspraken vastgelegd en nieuwe gewoontes gevormd.

Bordspel

Deze creatieve werkvorm daagt teams uit te denken in mogelijkheden en zelf met creatieve oplossingen te komen om werkdruk te verminderen.

Catalogus

Deze catalogus staat vol inspiratie om kleine (en grotere) aanpassingen te doen in de werkomgeving die medewerkers én cliënten tot rust brengen. 

Nudge tools

In deze fysieke box zitten materialen om medewerkers te herinneren en te stimuleren bepaald gedrag te vertonen.