Wat is InBalans?

De hoge werkdruk, toenemende mate van agressie naar zorgpersoneel en een verstoorde werk-privé balans vormen specifieke risico’s voor zorgmedewerkers. Er is een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim en hoge uitstroom, waardoor de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan. InBalans is een bewezen effectieve aanpak die gezond werken in de zorg stimuleert. Met behulp van de aanpak voor teams in de zorg gaan alle lagen van organisatie met elkaar in gesprek. Teams zoeken zelf naar oplossingen en gaan over tot concrete actie om gezonder en veiliger te kunnen werken. 

Uitgangspunten

Hoewel veel teams in de zorgsector tegen dezelfde problemen aanlopen, is de oplossing niet zo eenduidig. InBalans is een aanpak op maat, die effectief is dankzij een aantal uitgangspunten:

Voor en door
teams in de zorg

InBalans gaat uit van de kennis en het oplossingsvermogen van teams zelf. Zij staan dagelijks op de werkvloer, weten waar de uitdagingen liggen en hoe die het beste kunnen worden aangepakt. Elke stap in het proces wordt genomen door of samen met de teams: zij bepalen wat, waar en wanneer. Ook bepalen zij wat ze daarvoor nodig hebben en hoe ze in actie gaan komen.

Met steun en
medewerking van
de bestuurder

Teams en bestuurder werken nauw samen. Continue betrokkenheid en directe ondersteuning van de bestuurder zorgt voor draagvlak en slagkracht binnen de gehele organisatie, de benodigde bronnen en de beslissingsbevoegdheid om de aanpak ook op de langere termijn succesvol in te zetten.

Oplossingen bedenken
én ten uitvoer brengen

Met elkaar praten zorgt ervoor dat problemen boven tafel komen, oplossingen worden bedacht en nieuwe ideeën loskomen. InBalans zorgt dat deze worden omgezet in concrete acties en aanpassingen die de werkdruk daadwerkelijk verlagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende (digitale) tools die het gewenste gedrag – bewust en onbewust – positief stimuleert.

InBalans zorgt voor gezond werken in vier stappen.