InActie

InActie helpt medewerkers actief om hun oude gedrag te veranderen en nieuw gedrag aan te leren. Het grootste deel van ons gedrag wordt bepaald door onbewuste, automatische processen, zeker onder (tijds)druk. InActie stimuleert daarom de benodigde gedragsverandering via effectieve (onbewuste) nudges richting het gewenste gedrag. Deze aanpak volgt de Behavioural Design-methodiek (gebaseerd op gedragspsychologie: Kahneman, Thinking fast and Slow, 2013; Sunstein and Thaler, Nudge, 2008).

Dit onderdeel wordt uitgevoerd door Inhealth

Inhealth is een creatief bureau dat organisaties helpt rondom vitaliteit, gezondheid en inzetbaarheid. We verbinden deze thema’s met de strategische ontwikkeling van organisaties. Dat doen we vanuit drie verschillende rollen: als gids, als ontwerper en als motor. De voordelen? Denk aan hogere betrokkenheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, minder verzuim, hogere productiviteit en een aantrekkelijk werkgeversprofiel.